sreda, 08. januar 2014

Linda Jarosch, Andrea Larson: Vidim se v tebi

160 strani
Knjigo sta napisali mati in hči - hči je prispevala le kakšno krajšo pripombo ali lastno izkušnjo, glavno težo knjige nosi mama Linda. Lindo Jarosch slovenski bralci že poznamo, saj je bila soavtorica odmevne knjige Kraljica in divja ženska, ki jo je napisala skupaj s svojim bratom, benediktanskim menihom Ansalmom Grünom. Tam z bratom razpravljata o različnih vidikih ženske narave, tokrat pa je skupaj s svojo hčerko želela natančneje osvetliti odnos med materjo in hčerjo. Podnaslov knjige je: Odnos med med materjo in hčerjo - ključ do osebne moči.

Začetno poglavje je podobno njeni prejšnji knjigi. Če so v knjigi Kraljica in divja ženska, ženske prikazane v primerjavi z eno od 14-ih svetopisemskih žena, so tudi tukaj predstavljeni različni tipi mater, a tokrat brez primerjave s konkretnimi zgodovinskimi ali drugimi liki. Mama je lahko preveč skrbna (pogosto reče hčeri:"Skrbi me zate"), frustrirana (reče ji: "Naporna si!"), kritična ("Ti nisi dovolj dobra!"), osamljena ("Ti si moja najboljša prijateljica!"), egocentrična ( "Želim biti neodvisna"), lahko pa je tudi nenevzoča mati (ki pravi svoji hčeri:"Zapuščam te!"). Ne gre, da bi vsaka od mater sodila v eno samo kategorijo. Matere smo mešanica različnih lastnosti; je pa res, da je v nekaterih več kritičnosti, v drugih egocentričnosti, tretje pa so pretirano skrbne. Linda Jarosch zelo lepo razloži vsak tip matere posebej, njen način vedenja, odnos do hčerke in daje jasna navodila, kako kaj spremeniti in na ta način odnos s hčerko tudi izboljšati. Besedilu so dodani povsem konkretni primeri različnih žensk in njihovih hčerk ali mater, kar pripomore k večji jasnosti težav, ki v odnosu nastajajo. Vse to se mi je zelo dopadlo. Marsikaj se mi je zdelo tako pametno napisano, da bi se splačalo izpisati in še kdaj prebrati.

V drugem delu avtorica v odnos med materjo in hčerjo vključi še partnerja oz. očeta. Presenetljiva se mi je zdela trditev, da ženska za svojega moža vedno izbere pravega moškega oz. da se pri izbiri svojega partnerja nikoli ne zmoti. Zakaj je potem toliko ločitev, bi se vprašali. V knjigi je to dokaj logično razloženo. Menjava partnerjev vsekakor ni rešitev. Rešitev je sprememba lastnih zastarelih vzorcev vedenja, ki nato vodijo v spreminjanje vzorcev vedenja drugih, v tem primeru partnerja. Če svojega vedenja ne bomo spremenili, bomo še naprej igrali z istimi slabimi kartami, le z drugim nasprotnikom, je pametno dodano.

V naslednjih poglavjih je potem opisano razmerje med materjo in hčerjo v različnih starostnih obdobjih. V puberteti je ugodno, da mati ni agresivna; zelo dobro je, da zna priznati svoje napake in vse skupaj vsaj malo obrniti na šalo. Če je hči uporniška, je to pravzaprav v redu, saj zaupa v materino brezpogojno ljubezen. Koliko mladih deklet si ne upa biti uporniških, ker se bojijo, da bi sicer izgubile materino ljubezen!
Posebno obdobje v odnosu je, ko hčerka dobi svoje otroke. Takrat mlada ženska ob sebi potrebuje modro mamo, ki pa svojih modrosti ne vsiljuje drugim.

Knjiga je dobra. Vesela in zadovoljna sem, da sem jo prebrala. A vendar moram dodati tudi to, da kljub neizpodbitni kakovosti, s knjigo Vidim se v tebi (tako kot z ostalimi podobnimi poučnimi knjigami) nisem veliko pridobila. Obstaja namreč velika verjetnost, da bom stavke, ki vsebujejo pomembne ugotovitve in dajejo konkretna navodila, prav hitro pozabila. Zaradi prebranega v svojem življenju skoraj povsem gotovo ne bom ničesar pomembnega spremenila. Tolažim pa se z mislijo, da so prebrane modrosti (to vsekakor so) v moji podzavesti vseeno pustile pomembno sled, ki bo imela pozitiven vpliv na moje prihodnje odločitve in dejanja.
Na moja dejanja in misli imajo precej večji vpliv leposlovna dela. O odnosu med materjo in sinom ter pasteh, ki jih ta odnos predstavlja, sem se na primer veliko naučila iz Lawrencejevega romana Sinovi in ljubimci - precej več kot o odnosu med materjo in hčerjo iz knjige Vidim se v tebi.
Pozna kdo kakšno leposlovno knjigo na temo odnosa med materjo in hčerjo?

Linda Jarosch

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Komentarji so zaželeni:) in nemoderirani. Lahko so tudi anonimni;)